Min önskan är att du känner
trygghet och meningsfullhet
i din vardag
när livet tagit en ny vändning.

Min roll är att vara
din tankesamordnare vid sorg.
Sorg som i saknad,
smärta, bekymmer,
lidande eller förlust.

Här får du tryggheten att
utvecklas och finna
ditt bästa jag
på den plats du kan känna dig hemma
.
Resultatet blir det du vill ha -
en positiv inställning och attityd till livet.


Jag arbetar bäst med Dig som vågar växa, vill förändra och är nyfiken på att lära skrivande läker utan tidspress i en trygg process. Våga växa och förändra så som i att:
- plocka in rutiner i din vardag
- bort med sömnlösa nätter av oro
- stressa mindre
- återfå koncentration och bättre hälsa

Sammantaget ger det dig mental styrka genom skrivande reflektioner som på sikt ger meningsfullhet.

Jag visar Dig nästa steg
□ där mental styrketräning tillåter sorg och därefter plockar bort oro och rädsla
□ där du åter plockar in trygghet och glädje i din vardag

□ där personlig utveckling och framgång går före att vara nöjd med lagom-livet - framgång som i dina framsteg
□ där du med ny energi lär dig uthållighet och får omvärdera egna värderingar, känslor och drömmarV
älkommen att klicka dig in i kursportalen


Mental styrka
är förmågan att
skapa, samla och behålla uthållighet
i svåra stunder
när du vill förverkliga ett mål
som du har satt upp för dig själv.DISTANSKURSER I MENTAL STYRKA


Mental styrka går att träna sig till. Se bara på dina idoler och förebilder. Hur når de sina mål?

Tre personliga egenskaper ger mental styrka:
☆ envishet ☆ viljestyrka ☆ mod

Du lär dig hantera motgångar.
Du handskas bra med dina framgångar.
Du vågar göra det som måste göras.
Du blir duktig på att fokusera.

Med viljestyrka bestämmer du vad som är viktigt.
Med visualisering når du mental styrka.

Det förflutna har ett värde.
Du har lärt dig något av sorg, sjukdom eller förlust.
Släpp taget.
Gå vidare.

Investera i dig


Alltsedan lägerelden
har människan berättat.
I dagböcker, brev och idag i sociala medier.
Världen förändras och vi med den.
Känner du oro, sorg och trötthet?
Rullar livet på utan energi och glädje?
Du kan göra skillnad.
Börja med dig.
Jag har verktyget du vill ha.
Pennan som verktyg skapar nya möjligheter.

Pennan som verktyg skapar mental styrka.Kursportal

Distanskurser i delar eller paket med eller utan stöd via mejl.

Skrivbara PDF-er med olika moduler i grundkursen och fortsättningskursen.

vad behöver du? 
Vad vill du känna?
 • Distans
 • Förståelse
 • Struktur
 • Läkning
 • Utveckling
 • Framgång, som i dina framsteg
 • Tillit
 • Styrka
 • Energi
 • Balans
 • Envishet
 • Viljestyrka
 • Mod
 • Klarhet
 • Frihet

Write Your Self
                ~ Skriv Dig Själv

Som certifierad vägledare i Write Your Self-metodik visar jag möjligheter att nå mental styrka.
Utifrån din egen utgångspunkt kan du 
~ komma tillbaka från kris eller utmattning 
~ uthärda och klara av svårigheter
~
utvecklas under svåra förhållanden och få styrka av de nya sätt du använt för att hantera påfrestningarna
~ bevara god psykosocial funktion trots upplevd risk att bli utsatt för påfrestningar
~
nå dina drömmar och mål 

Processen SKA få ta sin tid och det är du själv som gör jobbet med tillit till metoden. Metoden ska inte ersätta medicinsk vård om sådant behov finns, men kan fungera som ett komplement. 

Detta är en utbildning för att handleda privatpersoner i skrivmetodik till mental styrka. Det är inte en utbildning för att utbilda professionella i metoden. Alla som använder metoden professionellt ska vara certifierade av Write Your Self.