Vägen till ditt bästa jag och den plats du känner dig hemma.

Inga hemligheter - DU har det inom dig.Meningen med livet är att hitta Din egen gåva,

göra det Du brinner för och är bra på

och sedan dela det med andra.


DISTANSKURSER I SKRIVMETODIK

För dig som föredrar skrivande framför samtal.

Kursportal

Klicka dig vidare till kursportalen fylld med distanskurser utan och med stöd i form av mejl-coachning.

vad behöver du? 
Vad vill du känna?
 • Distans
 • Förståelse
 • Struktur
 • Läkning
 • Utveckling
 • Framgång
 • Tillit
 • Styrka
 • Energi
 • Balans
 • Mod
 • Klarhet
 • Frihet

Write Your Self

Som certifierad vägledare i Write Your Self-metodik visar jag möjligheter att nå resiliens.
Utifrån din egen utgångspunkt kan du 
~ komma tillbaka från kris eller utmattning 
~ uthärda och klara av svårigheter
~
utvecklas under svåra förhållanden och få styrka av de nya sätt du använt för att hantera påfrestningarna
~ bevara god psykosocial funktion trots upplevd risk att bli utsatt för påfrestningar
~
nå dina drömmar och mål 

Processen SKA få ta sin tid och det är du själv som gör jobbet med tillit till metoden. Metoden ska inte ersätta medicinsk vård om sådant behov finns, men kan fungera som ett komplement. 

Detta är en utbildning för att handleda privatpersoner i skrivande. Det är inte en utbildning för att utbilda professionella i metoden. Alla som använder metoden professionellt ska vara certifierade av Write Your Self.Investera i dig

Hej du som vill ordna ditt liv! Vad bra att du läser det här!

Jag heter Veronica Olsson, är mejl-coach, vägledare och expert på att bli Ordningsrik. Jag har mångårig erfarenhet av att ordna sitt liv till det bättre. Att nå den personliga utveckling som leder till sitt specifika syfte som behövs för att finna sin plats och passion i livet.

Mitt arbete är min passion - att hjälpa dig nå personlig framgång med pennan som verktyg. Mig möter du via mejl-coachning om du är trött på din vardag fylld av oro och sorg, eller vid funderingar om förändring och framtid, och behöver stöd för att skapa en vardag du trivs i och mår bra av.

I dessa distanskurser med skrivövningar uppstår frågor och känslor där dina verkliga värderingar och svar upptäcks och leder till klarhet. Väljer du en kurs tillsammans med mig som stöd hittar du svaren på vad du vill och behöver. Dina ord leder till handling.

Alltsedan lägerelden har människan berättat.
I dagböcker, brev och idag i sociala medier.
Världen förändras och vi med den.
Känner du oro, sorg och trötthet?
Rullar livet på utan energi och glädje?
Du kan göra skillnad. 

Pennan som verktyg skapar nya möjligheter.Kurser via distans


■ Vill du finna din nisch?

Vill du nå dina drömmar och mål?

■ Vill du våga plocka bort det som stör och lägga till det som berör?

Önskar du mer tid och energi till det du mår bra av?

■ Vill du upptäcka pennan som verktyg och med ord i ordning finna mening?

Genom skrivmetodik får du självtillit, mod att stå för den du är och ta beslut för din egen skull.

Kontakta mig, Veronica Olsson, certifierad vägledare i läkande skrivande och mejl-coach.

Skrivande ger mening och mål.