Att skriva

Att skriva är att berätta,
personligen utvecklas

och finna uttryck i ditt varför -
Ditt bästa jag.

Ditt varför som i ditt syfte
till vad du finner passion i.
Kan det också vara din profession?

Skrivmetodik


Skrivande är att nå självtillit, drömmar och mål.

När allt har sin plats, när du ser med andra ögon skapas balans. En väg är aldrig rak, men en början är en start. 

Idag berättar vi vår story i sociala medier och nätverk. Vi mår bra av att beröra och beröras i text. Sedan lägerelden har människan berättat. I dagböcker, brev och nu i sociala medier. Genom att skriva får du bearbeta en berättelse och skriva ett slut. Nå självkänsla eller ta nya beslut.

I livet möts vi alla någon gång av prövningar. Vi står inför små och stora beslut. Människan är rädd för förändring. Hon vet vad hon har men inte vad hon får.

När vi skriver skapas ordning i våra tankar och vi inser vad vi kan uppnå. 

Skrivande läker och ger mental styrka.

Skrivande efter trauma kan handla dels om att skriva om trauma – om egna upplevelser av trauma. Men det kan också handla om att skriva efter upplevelser av trauma, att förhålla sig till sig själv och sin röst efter den förändring som ett trauma innebär. Skribenten väljer alltid själv vad denne vill skriva om. Det finns inget krav att skriva specifikt om trauma.

Skrivprocessen.

Den skrivprocess i åtta steg som tagits fram innehåller grundläggande kunskap om trauma, traumaanpassade skrivövningar och verktyg för att hjälpa skribenterna att utforska vad de behöver för att kunna skapa ett hållbart skrivande.

I egen takt, med coach vid behov för egen skull. Ingen annan behöver läsa det skrivna.

Skribentens val och egenmakt.

Trauma orsakar ofta en känsla av förlust av handlingsutrymme och makt att påverka sin situation. Sorg, våld, sjukdom eller stress kan vara ett trauma. Trauma är det DU känner obehag eller maktlöshet av. Det yttersta syftet med metodiken är att föra val och egenmakt tillbaka till skribenten.


Envishet  Viljestyrka  Mod

En balans mellan tid, energi och pengar
samt för dig tillräckligt av dessa
och
därmed frihet att göra det du tycker är meningsfullt
gör att du mår som bäst.

Jag vill visa dig

Jag vill visa metoder för främst dig i sorg - du med drömmar och mål som vill nå mental styrka, våga ta steg framåt, stå stark i motgångar och framgångar. Ordningsrik är online-baserat med kontor i Fornby, södra Dalarna. Utifrån Write Your Selfs metodik har mina tankar väckts om hur vi ofta hörs säga att vi inte kan, är för gamla eller ångrar att vi inte tog möjligheter. Ändring på det. Nu fattar Du pennan för att du kan. 

När Write Your Self-metoden först utvecklades var det för att hjälpa kvinnor, tjejer och icke-binära med erfarenhet av våld. Denna målgrupp finns i hjärtat av Write Your Self-teamets arbete och vår gemensamma vision, med metoden är att den även kan användas för att hjälpa andra grupper med erfarenhet av trauma, som sjukdom och sorg. Jag vill visa att den kan öppna upp för självtillit och ge dig mental styrka.