Välkommen

till bloggen om att plocka bort det som stör och lägga till det som berör
- att ordna livet efter sorg, utmaningar och motgångar."Pennan är verktyget till distans, förståelse, struktur, läkning, utveckling och framgång"

Veronica Olsson, tankesamordnare, certifierad vägledare i Write Your Self-metodik och coach via mejl.

Distanskurser

Kontakt

Ordningsrik

 
Veronica Olsson

Fornby 106

774 98 Horndal

Sverige

 
Mejl
 
Mobil